EDIFICACIÓ

En Consosher som experts en l'edificació d'edificis plurifamiliars. El nostre equip realitza un exhaustiu estudi per lliurar una proposta competitiva i rendible però sobretot honesta tenint en compte la realitat de la industria. Vetllem per la modelació i coordinació del projecte per optimitzar i solucionar a temps conflictes i interessos, permetent així disminuir costos per imprevistos i garantint la finalització de l'execució del projecte

OBRA CIVIL

Així mateix, comptem dins la nostra àmplia experiéncia amb l'execució de projectes d'enginyeria civil d'obres com aparcaments, carrers, poliesportius, etc. que aseguren el desenvolupament de les obres en benefici dels seus clients dins de les planificacions requerides y garantint l'execució segons totes les normatives i indicacions que ens siguin requerides

REHABILITACIÓ

Hem treballat en diversos projectes de rehabilitació que ens han brindat els coneixements per enfrontar aquesta àrea amb les millors eines, aplicant noves tecnologies i mesures de mitigació que atorguen major certesa i flüidesa al desenvolupament de cada projecte. Comptem amb un equip de professionals altaments capacitats per fer front el desafiament que suposa una rehabilitació, que a diferència de les obres comunes, requereix de la capacitat d'entendre, respectar i millorar edificacions ja realitzades sense perjudicis pels seus ocupant i entorn.