AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ LEGAL, ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

El present Avís legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. A continuació s'exposen les dades identificatives:

L'activitat de CONSOSHER, S.L, és la de promoció i construcció de tot tipus d'immobles, així com l'execució de les activitats complementàries. El domini d'Internet www.consosher.com, és propietat de CONSOSHER, SL, amb CIF B-62162888, que té el seu domicili en Carrer Sant Isidre nº 42, Local 1, 08520, Les Franqueses del Vallès, Barcelona, ​​telèfon 93 840 43 29 i correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e).

CONDICIONS DEL LLOC WEB

L'accés al lloc web www.consosher.com, concedeix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari, de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest avís legal. El contingut del present avís legal pot sofrir modificacions, pel que la seva acceptació per part de l'usuari serà respecte de l'Avís Legal publicat per CONSOSHER, SL, en el moment en què l'usuari accedeixi al lloc web, haurà de llegir atentament el present Avís Legal i la Política de Privadesa.

ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

L'usuari es compromet a fer ús dels serveis i utilitats que ofereix CONSOSHER, SL, a través del lloc web www.consosher.com, de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. L'accés a la informació i utilitats del lloc web no exigeix ​​una prèvia subscripció o registre d'usuari.

En l'actualitat en el lloc web ha la possibilitat d'emplenar qüestionaris i formularis amb les dades personals requerits, de forma voluntària i satisfactòria per a la fluïdesa i agilitat de la relació amb CONSOSHER, S.L. Les dades s'inclouran en fitxers automatitzats el seu titular és CONSOSHER, S.L, destinant els mateixos al compliment de l'objecte social de la mercantil. La finalitat d'aquests fitxers és poder prestar la nostra activitat de constructora. Així mateix també s'utilitzen per portar una correcta gestió comptable, fiscal i administrativa del negoci.

Les dades requerides, en el cas que siguin facilitades serviran per prestar-li el servei que vostè requereix. Vostè presta el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin incorporades als nostres fitxers i siguin tractades d'acord a les finalitats a dalt

esmentades. De no facilitar no serà possible la prestació del servei requerit. Així mateix vostè consent que CONSOSHER, S.L i altres entitats tractin les seves dades de forma confidencial, respectant les finalitats més amunt referenciades. Vostè té dret a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercitar els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a la responsable titular del fitxer, mitjançant correu electrònic dirigit a (Necessites javascript per veure aquest correu-e). o bé mitjançant escrit dirigit a Carrer Sant Isidre nº 42 Local 1, 08520, Les Franqueses del Vallès, Barcelona, ​​acompanyant fotocòpia del seu D.N.I. Així mateix la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè CONSOSHER, SL, pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a CONSOSHER, S.L, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e), manifestant la seva voluntat.

CONSOSHER, S.L, no ven, transfereix ni revela les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, llevat dels casos següents: que sigui requerit per Llei; que sigui necessari a efectes contractuals; o que hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho. L'usuari s'haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de forma que correspongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l'usuari es realitzarà per CONSOSHER, S.L, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials, signes distintius, serveis, continguts i informacions de qualsevol classe que apareixen en aquest lloc web, són propietat de CONSOSHER, SL, en conseqüència no podran ser reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transformats o modificats sense l'autorització expressa dels responsables de la mercantil. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS I GARANTIES El present Avís legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. S'informa dels següents punts:

CONSOSHER, SL, exclou amb tota l'extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

CONSOSHER, S.L, no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al lloc web i / o utilització de les informacions contingudes en la mateixa.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

La Legislació aplicable al present Avís Legal serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol de les demandes que aquest lloc web susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. L'accés a la pàgina web d'aquest lloc, implica l'acceptació de totes les condicions expressades en aquesta informació legal.