POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

  • • Identitat: CONSOSHER, S.L.
  • • CIF: B62162888
  • • Dir. Postal: c/ Sant Isidre, 42. – 08520 – LES FRANQUESES DEL VALLÉS (Barcelona)
  • • Telèfon: 938404329
  • • E-Mail: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Dades de contacte del delegat en protecció de dades:

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A CONSOSHER, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els serveis demandats, gestió comptable, fiscal i administrativa, i/o de prestació de serveis i tot allò que porta aparellat, al manteniment de contacte i enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació comercial i fins a cinc anys des de la finalització de servei. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada: L'empresa NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és per ser necessàries per a la prestació de serveis, en què vostè és part. El tractament per fer-li comunicacions comercials per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica es faran a l'empara de l'art. 21.2 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic que ens permet remetre-li comunicacions comercials similars o que guardin relació amb el producte o servei adquirit originalment, mentre no manifesti la seva oposició a aquests enviaments (vegeu l'apartat «Drets» més avall).

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Durant el període de durada del tractament, CONSOSHER, S.L. no comunicarà les vostres dades a tercers, excepte a empreses del grup amb motiu de la correcta prestació dels serveis i de l'atenció a persones de contacte, així com per a temes administratius i de control intern.

No obstant això, a CONSOSHER, S.L. comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas hàgim pogut contractar i que, per a la prestació del servei esmentat, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que els tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d'un contracte de protecció de dades en què exigim, entre d'altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i tornar les dades a la finalització del servei.

A CONSOSHER, S.L. seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis per tal de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CONSOSHER, S.L. està tractant dades personals que concerneixin o no.

Així mateix, té:

• Dret a sol·licitar l'accés a les vostres dades personals.

• Dret a sol·licitar-ne la rectificació

• Dret a sol·licitar-ne la supressió.

• Dret a sol·licitar la limitació del tractament.

• Dret a oposar-se al tractament.

• Dret a la portabilitat de les dades.

• Dret a retirar el consentiment prestat.

• Dret d´informació

• Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades

Per exercir els vostres drets, dirigiu un escrit adjuntant còpia del vostre DNI a:

CONSOSHER, S.L..

Exercici drets protecció de dades

c/ Sant Isidre, 42

08502 – LES FRANQUESES DEL VALLÉS (Barcelona)

O bé remeti un email a: (Necessites javascript per veure aquest correu-e) Així mateix, us informem que podeu adreçar-vos a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si no heu obtingut satisfacció en lexercici dels teus drets.