39 habitatges, local i aparcament, Carrer Gironès, 6-8-10 de Cornellà