20 habitatges, aparcament i local en Carrer Josep Cuxart, Cornellà